ส่งสัญญาณเพื่อจัดการกับกลไกการจำลองแบบของโฮสต์และพวกเขาทำเช่นนี้เพื่อจุดประสงค์ที่เห็นแก่ตัวของตัวเองเพื่อเพิ่มจำนวนสำเนาของพวกเขาด้วยค่าใช้จ่ายของโฮสต์ อย่างไรก็ตามหากรวมกันใกล้ยีนสัญญาณเหล่านี้จะส่งผลต่อการแสดงออกและการทำงานของยีนที่อยู่ใกล้เคียงกับที่พวกเขารวมไว้ ในขณะที่นักวิจัยยังคงมีช่องว่างในการทำความเข้าใจ Read More