การใช้จ่ายของสาธารณะในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2556 อย่างไรก็ตามในระยะปานกลางประเทศไทยจำเป็นต้องปรับปรุงระบบทุนการศึกษาและการศึกษาของมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน Sudhir Shetty หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าว

การเติบโตของประเทศไทยคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 3.9 ในปีพ. ศ. 2562 และ 2563 จากการชะลอตัวของการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออก คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.3 ในปี 2561 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 6.6 ในปีพ. ศ. 2560 เนื่องจากการชะลอตัวของการเติบโตของจีนในขณะที่เศรษฐกิจยังคงถ่วงเศรษฐกิจต่อไป ความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบของข้อพิพาททางการค้าและความปั่นป่วนของตลาดการเงินที่เกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐซึ่งทำให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจากตลาดเกิดใหม่ธนาคารเตือน