นายศิริวินัยสิทธิชัยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ออกมากล่าวว่าหน่วยงานของเขาตั้งใจที่จะสรุปรายงานภายใน 10 วันโดยระบุถึงข้อดีและข้อเสียของการบังคับใช้กัญชาทางการแพทย์ รายงานจะถูกส่งไปยังนายกฯ ซึ่งจะส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีและสภาสันติภาพและความมั่นคงแห่งชาติ (NCPO) มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ

มอบอำนาจพิเศษให้หัวหน้า NCPO ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อการติดตามอย่างถูกต้องตามกฎหมายทางการแพทย์และกัญชาได้อย่างรวดเร็ว “เราสามารถบอกได้ว่าควรจะใช้กัญชาเพื่อการแพทย์หรือไม่ แต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าควรใช้กฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่” นายศิริญากล่าว ตามเขาการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ทางการแพทย์ของกัญชามีค่าเกินผลกระทบใด ๆ